Методологія USE

Методологія Індексу USE була ретельно вивірена відповідно до конкретного контексту східної України, як і у випадку з іншими країнами і регіонами, де була імплементована методологія Індексу SCORE.
Процес імплементації Індексу USE почався з серії консультацій із місцевими, регіональними та національними зацікавленими сторонами.

 Цикл імплементації Індексу USE

У ході цих консультацій представники влади і громадянського суспільства визначили соціальні тенденції, найбільш важливі для досягнення соціальної згуртованості. На основі цих обговорень була розроблена концептуальна модель соціальної згуртованості для східної України.

Показники з концептуальної моделі згруповані за такими чотирма результатами у загальному опитуванні населення:
i) психосоціальна адаптивність;
ii) зниження негативних трендів міграції;
iii) соціальна згуртованість і почуття співпричетності;
iv) толерантність і соціально відповідальна позиція.

Для опитування у школах показники згруповані за такими результатами:
i) готовність до громадянської активності;
ii) зниження негативних трендів міграції;
iii) запобігання знущань і віктимізації;
iv) зниження проблем інтерналізації та екстерналізації.

Усі елементи концептуальної моделі охоплюються одним або декількома з чотирьох джерел даних USE:

Загальне опитування населення: опитування 3 300 учнів у віці від 13 до 17 років у 48 навчальних закладах на території Донецької та Луганської областей, підконтрольній українському уряду. Вибір шкіл був стратифікований (по кластерам) і проводився на підставі випадкової вибірки шкіл і професійно-технічних училищ із підвищеною кількістю останніх. Респонденти заповнювали анкети самостійно під час уроку під наглядом представників соціологічної компанії. Були опитані учні 9, 10 і 11 класів, а також студенти обох курсів професійно-технічних училищ.

Опитування експертів: 72 поглиблені інтерв'ю із двома місцевими експертами у кожному районі Донецької і Луганської областей.

Опитування у школах: опитування 3 300 учня у віці від 13 до 17 років у 48 навчальних закладах на території Донецької та Луганської областей, підконтрольній українському уряду. Вибір шкіл був стратифікований (по кластерам) і проводився на підставі випадкової вибірки шкіл і професійно-технічних училищ із підвищеною кількістю останніх. Респонденти заповнювали анкети самостійно під час уроку під наглядом представників соціологічної компанії. Були опитані учні 9, 10 і 11 класів, а також студенти обох курсів професійно-технічних училищ.

Опитування на блокпостах: 1 500 особистих інтерв'ю на п'яти блокпостах у Донецькій і Луганській областях з особами, що проживають на непідконтрольній території, які перетинають лінію розмежування.

Опитування на блокпостах
Загальне опитування населення
Кожний показник у концептуальній моделі USE вимірюється на підставі щонайменше трьох пунктів анкети в загальному опитуванні населення, опитуванні в школах або на підставі кількох докладних питань у експертних інтерв'ю. Наприклад, показник схильності до міграції було визначено за результатами загального опитування респондентів, в якому їх попросили оцінити такі чотири заяви:

-    Мій регіон – гарне місце для життя і роботи.
-    Я зможу змінити регіон на краще, якщо залишуся тут на довгий термін.
-    Колись у майбутньому я сподіваюся покинути це місце.
-    Мої друзі часто говорять про те, що десь в іншому місці життя краще.

Індекс USE – це більше, ніж просто опитування думок, і тому його результати не виражаються у вигляді відсотків. Замість цього результати представлені у вигляді описового і прогнозного аналізу. Описова частина продемонстрована на теплових картах із діапазоном значень від 0 до 10 для кожного з показників USE.
Показник схильності до міграції
Показник довіри до центральних інститутів влади
Прогнозна частина Індексу USE представлена за допомогою аналізу взаємозв'язків. У ньому відображені так звані драйвери, тобто показники, які істотно впливають на певний результат. Взаємозв'язок драйвера і результату може бути позитивним або негативним, тобто, драйвери можуть його зміцнювати/покращувати, або послаблювати/погіршувати. Драйвери можуть служити керівництвом для визначення того, який вид діяльності, яка політика, програма або навіть проблема в значній мірі впливає на зміцнення соціальної згуртованості. Іншими словами, драйвери допомагають ідентифікувати стратегічні рішення, які з високою ймовірністю матимуть позитивний вплив на певний результат. Аналіз взаємозв'язків забезпечує цінну інформацію для розроблення програм і принципів, стратегічного розподілу ресурсів або навіть для інформування зацікавлених сторін про те, які питання становлять найбільший інтерес для жителів конкретного регіону або кластера.
 
Щоб зрозуміти, що таке Індекс USE і як він працює, потрібно уявити, що теплові карти відповідають на питання «що?» і «де?». Драйвери пояснюють «чому» і «як». А відповідь на питання «хто?» дає функція порівняння демографічних груп. Тому, зіставляючи значення на теплових картах з демографічними показниками і аналізом взаємозв’язків, ви отримуєте докладне уявлення про сильні та слабкі сторони різних аспектів соціальної згуртованості в різних районах і в різних групах на сході України.
 
Аналіз взаємозв'язків демонструє драйвери індикатора політичної безпеки, який в свою чергу позитивно впливає на соціальну згуртованість і почуття співпричетності