Publications

  • Психосоціальна адаптивність

  • Зниження негативних трендів міграції

  • Соціальна згуртованість і почуття співпричетності

  • Толерантність та соціально відповідальна громадянська позиція

  • Результати опитування на контрольних пунктах в’їзду-виїзду в Донецькій і Луганській областях