Armenia
Social Cohesion and Reconciliation Index

Карти не завжди масштабуються. Вони носять ілюстративний характер і можуть не відображати точних меж зображених областей.

Зображення вище називається тепловою картою. Значення на тепловій карті варіюються від 0 до 10 відповідно до обраних показників. Кожне значення показує рівень певної проблеми на шкалі від 0 до 10. Іншими словами, якщо значення — 0, то явище, вимірюване показником, узагалі не спостерігається, а якщо значення — 10, то вимірюване явище є дуже поширеним. Різниця понад 0.5 бали вважається статистично значимою. Кожен показник вимірювався через кілька запитань в анкеті, відповіді на які складаються разом для формування єдиної шкали (індикатора). Більше про підрахунок значень можна прочитати в підрозділі про методологію.

Використані назви та подання матеріалу на цій карті не є висловленням думки щодо правового статусу будь-якої країни, певної території, міста, району чи їхніх органів влади, чи щодо делімітації їхніх кордонів з боку SeeD та партнерів організації.

Editorial notes

Compare data

Path Analysis

Зображення нижче називається аналізом взаємозв’язків. Він базується на складному статистичному аналізі, до якого входять, зокрема, регресійна модель та модель структурного рівняння. Колір ліній що поєднують результати та показники (тобто драйвери результатів) вказує на природу взаємозв’язку між ними. Рожеві лінії позначають негативну залежність, тобто показник зліва знижує драйвер або результат справа. Блакитні - навпаки. Аналіз взаємозв’язків потрібно читати зліва направо, тобто взаємозв’язок іде від драйверів зліва до драйверів і результатів справа.

Indicator Details

Діаграми Сенкі, подані нижче, показують з яких показників складається результат. Якщо переміщати курсор над показниками, вам відкриється опис кожного з них.

Indicator Details

Діаграми Сенкі, подані нижче, показують з яких показників складається результат. Якщо переміщати курсор над показниками, вам відкриється опис кожного з них.

Compare Groups

Візуалізація, подана нижче, дає змогу порівнювати між собою різні демографічні групи, наприклад, за статтю або віком.
Regions
  Groups

   Explore Indicators

   This visualization presents the score of each indicator of the currently selected dimension. The score of each indicator is the weighted mean of its sub-indicators.

   Indicator Correlations

   This visualization presents the relationships between the indicators of the currently selected dimension. The number of the arrows represent how strongly correlated the different indicators are on a scale from 0 (not at all) to 1 (totally). The closer the number is to |1| the more highly correlated two indicators are.