Old Eastern Ukraine
Індекс соціальної згуртованості та примирення

Карти не завжди масштабуються. Вони носять ілюстративний характер і можуть не відображати точних меж зображених областей.

Нижче представлена теплова карта. Діапазон значень Індексу соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України на тепловій карті коливається від 0 до 10. Кожне значення ґрунтується на отриманих в ході дослідження результатах опитування з обраного джерела даних (загального опитування населення, опитування в школах або опитування експертів). Значення на карті відображають оцінку певної проблеми респондентами за десятибальною шкалою, на якій пункти 0 і 10 – крайні точки по відношенню до обраного показника. Кожен показник вимірюється на основі кількох питань з анкети, за допомогою яких у подальшому формується шкала оцінки. Детальніше про те, як розраховуються значення показників див. у розділі «Методологія». На тепловій карті східної України представлені значення Індексу для кожної з п'яти областей, в якій було проведено дослідження. На теплових картах Донецької і Луганської областей представлені значення Індексу на більш детальному рівні – рівні районних кластерів.

Слід зазначити, що для опитування експертів не представлені категорії результатів. Це джерело даних стосується переважно показників, пов'язаних з якістю управління, і ґрунтується на 72-х особистих інтерв'ю з місцевими експертами в кожному районі Донецької і Луганської областей. За допомогою опитування експертів можна краще зрозуміти показники, пов'язані з якістю управління, які оцінюються в загальному опитуванні населення.

Примітки

Compare data

Аналіз взаємозв'язків

Аналіз взаємозв'язків заснований на комплексному статистичному аналізі, який включає регресію і моделювання структурними рівняннями. Колір ліній, які пов'язують результат і показники (драйвери результату), вказує на природу взаємозв'язків. Лінії рожевого кольору означають негативний зв'язок, тобто показники в лівому стовпчику негативно впливають на результат, представлений у правому стовпчику. Лінії синього кольору означають позитивну зв'язок, тобто індикатори в лівому стовпчику позитивно впливають на результат у правому стовпчику. Аналіз взаємозв'язків потрібно розглядати зліва направо, іншими словами існує спрямованість взаємозв'язків – індикатори в крайньому лівому стовпчику впливають на індикатори праворуч, які, в свою чергу, впливають на результат.

Складові показника

Ці діаграми показують, які саме показники формують обраний результат. Наведіть курсор на будь-який з показників, щоб дізнатися про нього докладніше. З повним списком показників і їх описами можна ознайомитися в словнику термінів.

Складові показника

Ці діаграми показують, які саме показники формують обраний результат. Наведіть курсор на будь-який з показників, щоб дізнатися про нього докладніше. З повним списком показників і їх описами можна ознайомитися в словнику термінів.

Порівняти групи

За допомогою цієї діаграми можна порівняти значення показників для різних демографічних груп у кожній області. Якщо ви хочете подивитися демографічні дані для п'яти областей східної України, виберіть пункт «Все» в меню «Області».
Області
  Демографічні групи

   Детальніше про показник

   This visualization presents the score of each indicator of the currently selected dimension. The score of each indicator is the weighted mean of its sub-indicators.

   Взаємозв'язок між показниками

   This visualization presents the relationships between the indicators of the currently selected dimension. The number of the arrows represent how strongly correlated the different indicators are on a scale from 0 (not at all) to 1 (totally). The closer the number is to |1| the more highly correlated two indicators are.