Методологія Індексу USE

Методологія Індексу USE була ретельно вивірена відповідно до конкретного контексту східної України, як і у випадку з іншими країнами і регіонами, де була імплементована методологія Індексу SCORE.
Процес імплементації Індексу соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України почався з серії консультацій із місцевими, регіональними та національними зацікавленими сторонами.

 Цикл імплементації Індексу USE

У ході цих консультацій представники влади і громадянського суспільства визначили соціальні тенденції, найбільш важливі для досягнення соціальної згуртованості. На основі цих обговорень була розроблена концептуальна модель соціальної згуртованості для східної України.

Показники з концептуальної моделі згруповані за такими чотирма результатами у загальному опитуванні населення:
i) психосоціальна адаптивність;
ii) зниження негативних трендів міграції;
iii) соціальна згуртованість і почуття співпричетності;
iv) толерантність і соціально відповідальна позиція.

Для опитування у школах показники згруповані за такими результатами:
i) готовність до громадянської активності;
ii) зниження негативних трендів міграції;
iii) запобігання знущань і віктимізації;
iv) зниження проблем інтерналізації та екстерналізації.

Усі елементи концептуальної моделі охоплюються одним або декількома з чотирьох джерел даних Індексу соціальної згуртованості та примирення ООН для східної України:

Загальне опитування населення: 5 300 особистих інтерв'ю із жителями п'яти східних областей України (по 350 інтерв'ю у кожному кластері районів у Луганській і Донецькій областях [див. перелік районів по кластерам]) і по 600 інтерв'ю у Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Було використано метод випадкової вибірки для проведення опитувань за місцем проживання респондента. Іншими словами, вибірка географічно репрезентативна, щоб гарантувати, що міські і густонаселені райони не домінують над потребами та соціальною динамікою сільських і менш населених районів. Вибірка Індексу соціальної згуртованості та примирення дозволяє виявити як регіональні, так і демографічні особливості та динаміку.

Опитування експертів: 72 поглиблені інтерв'ю із двома місцевими експертами у кожному районі Донецької і Луганської областей.

Опитування у школах: опитування 3 300 учнів у віці від 13 до 17 років у 48 навчальних закладах на території Донецької та Луганської областей, підконтрольній українському уряду. Вибір шкіл був стратифікований (по кластерам) і проводився на підставі випадкової вибірки шкіл і професійно-технічних училищ із підвищеною кількістю останніх. Респонденти заповнювали анкети самостійно під час уроку під наглядом представників соціологічної компанії. Були опитані учні 9, 10 і 11 класів, а також студенти обох курсів професійно-технічних училищ.

Опитування на блокпостах: 1 500 особистих інтерв'ю на п'яти блокпостах у Донецькій і Луганській областях з особами, що проживають на непідконтрольній території, які перетинають лінію розмежування.

Опитування на блокпостах
Загальне опитування населення
Кожний показник у концептуальній моделі Індексу соціальної згуртованості та примирення ООН для східної України вимірюється на підставі щонайменше трьох пунктів анкети в загальному опитуванні населення, опитуванні в школах або на підставі кількох докладних питань у експертних інтерв'ю. Наприклад, показник схильності до міграції було визначено за результатами загального опитування респондентів, в якому їх попросили оцінити такі чотири висловлювання:

-    Мій регіон – гарне місце для життя і роботи.
-    Я зможу змінити регіон на краще, якщо залишуся тут на довгий термін.
-    Колись у майбутньому я сподіваюся покинути це місце.
-    Мої друзі часто говорять про те, що десь в іншому місці життя краще.

Індекс соціальної згуртованості та примирення ООН для східної України – це більше, ніж просто опитування думок, і тому його результати не виражаються у вигляді відсотків. Замість цього результати представлені у вигляді описового і прогнозного аналізу. Описова частина продемонстрована на теплових картах із діапазоном значень від 0 до 10 для кожного з показників Індексу.
Показник схильності до міграції
Прогнозна частина Індексу соціальної згуртованості та примирення ООН для східної України представлена за допомогою аналізу взаємозв'язків. У ньому відображені так звані драйвери, тобто показники, які істотно впливають на певний результат. Взаємозв'язок драйвера і результату може бути позитивним або негативним, тобто, драйвери можуть його зміцнювати/покращувати, або послаблювати/погіршувати. Драйвери можуть служити керівництвом для визначення того, який вид діяльності, яка політика, програма або навіть проблема в значній мірі впливає на зміцнення соціальної згуртованості. Іншими словами, драйвери допомагають ідентифікувати стратегічні рішення, які з високою ймовірністю матимуть позитивний вплив на певний результат. Аналіз взаємозв'язків забезпечує цінну інформацію для розроблення програм і принципів, стратегічного розподілу ресурсів або навіть для інформування зацікавлених сторін про те, які питання становлять найбільший інтерес для жителів конкретного регіону або кластера.
 
Щоб зрозуміти, що таке Індекс соціальної згуртованості та примирення ООН для східної України і як він працює, потрібно уявити, що теплові карти відповідають на питання «що?» і «де?». Драйвери пояснюють «чому» і «як». А відповідь на питання «хто?» дає функція порівняння демографічних груп. Тому, зіставляючи значення на теплових картах з демографічними показниками і аналізом взаємозв’язків, ви отримуєте докладне уявлення про сильні та слабкі сторони різних аспектів соціальної згуртованості в різних районах і в різних групах на сході України.
Аналіз взаємозв'язків демонструє драйвери індикатора політичної безпеки, який в свою чергу позитивно впливає на соціальну згуртованість і почуття співпричетності