FAQs

 • Як розраховуються значення показників на теплових картах?

  Диапазон значений на тепловой карте составляет от 0 до 10, где 0 означает отсутствие явления, а 10 - его максимальное значение. Каждый показатель рассчитывается на основании ряда вопросов из анкеты, тщательно разработанных согласно лучшим мировым практикам, выверенных в соответствии со специфическим контекстом восточной Украины.
 • Чи можу я порівнювати Індекс USE між роками?

  Більшість індикаторів індексу є тотожніми для 2017 та 2018 року, і результати їх порівняння віддзеркалюють наявні тренди. Водночас, після консультацій з зацікавленими сторонаи та аналізу результатів 2017 року, деякі з індикаторів були або видалені, або модифіковані (для кращего визначення певного явища), крім того, деякі нові індикатори були додані. Індикатори, які не є співставними, позначені (*) у переліку індикаторів на сайті.
 • У чому різниця між результатами і показниками?

  Під результатами маються на увазі бажані кінцеві результати, які необхідно досягти заради підвищення соціальної згуртованості. Індекс соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України 2018 року охоплює чотири результати: готовність до діалогу, толерантну та активну громадянську позицію, зниження тенденцій насильства, та зниження негативних трендів міграції. Кожен результат вимірюється за допомогою кількох показників/пунктів анкети.
 • Як обиралися показники Індексу соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України?

  Індекс USE ґрунтується на принципах досліджень з активною участю громадськості, які підкреслюють залученість усіх зацікавлених сторін до консультацій для розроблення дослідження та інтерпретації його результатів. Незважаючи на те що існує база даних глобальних показників SCORE, кожен контекст вимагає консультацій з місцевими та національними зацікавленими сторонами в процесі розроблення дослідження. Після консультацій створюється концептуальна модель, яка відображає основні проблеми і гіпотези. Потім ця концептуальна модель наповнюється показниками і тестується. Для розуміння взаємозв'язків між цими показниками використовуються різні інструменти статистичного аналізу (наприклад, проводиться аналіз взаємозв'язків).
 • Де можна використовувати результати Індексу соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України?

  Поєднуючи теплові карти Індексу USE з розбивкою за демографічними характеристиками із аналізом взаємозв'язків, ви зможете отримати докладне уявлення про сильні та слабкі сторони різних аспектів соціальної згуртованості в різних регіонах і в різних групах у східних областях України. Завдяки цьому можна визначити відправні точки, засновані на фактах, для планування дій, спрямованих на посилення соціальної згуртованості.