Україна
Індекс соціальної згуртованості та примирення

Карти не завжди масштабуються. Вони носять ілюстративний характер і можуть не відображати точних меж зображених областей. Використані назви та подання матеріалу на цій карті не є висловленням думки щодо правового статусу будь-якої країни, певної території, міста, району чи їхніх органів влади, чи щодо делімітації їхніх кордонів з боку SeeD та партнерів організації.

Зображення вище називається тепловою картою. Значення на тепловій карті варіюються від 0 до 10 відповідно до обраних показників. Кожне значення показує рівень певної проблеми на шкалі від 0 до 10. Іншими словами, якщо значення — 0, то явище, вимірюване показником, узагалі не спостерігається, а якщо значення — 10, то вимірюване явище є дуже поширеним. Різниця понад 0.5 бали вважається статистично значимою. Більше про підрахунок значень можна прочитати в підрозділі про методологію.

 

Примітки

Compare data

Аналіз взаємозв'язків

Зображення нижче називається аналізом взаємозв’язків. Він базується на складному статистичному аналізі, до якого входять, зокрема, регресійна модель та модель структурного рівняння. Колір ліній що поєднують результати та показники (тобто драйвери результатів) вказує на природу взаємозв’язку між ними. Рожеві лінії позначають негативну залежність, тобто показник зліва знижує драйвер або результат справа. Блакитні - навпаки. Аналіз взаємозв’язків потрібно читати зліва направо, тобто взаємозв’язок іде від драйверів зліва до драйверів і результатів справа.

Складові показника

Діаграми Сенкі, подані нижче, показують з яких показників складається результат. Якщо переміщати курсор над показниками, вам відкриється опис кожного з них.

Складові показника

Діаграми Сенкі, подані нижче, показують з яких показників складається результат. Якщо переміщати курсор над показниками, вам відкриється опис кожного з них.

Порівняти групи

Візуалізація, подана нижче, дає змогу порівнювати між собою різні демографічні групи, наприклад, за статтю або віком.
Області
  Групи

   Детальніше про показник

   This visualization presents the score of each indicator of the currently selected dimension. The score of each indicator is the weighted mean of its sub-indicators.

   Взаємозв'язок між показниками

   This visualization presents the relationships between the indicators of the currently selected dimension. The number of the arrows represent how strongly correlated the different indicators are on a scale from 0 (not at all) to 1 (totally). The closer the number is to |1| the more highly correlated two indicators are.