Східна Україна
Індекс соціальної згуртованості та примирення

Карти не завжди масштабуються. Вони носять ілюстративний характер і можуть не відображати точних меж зображених областей.

Вище представлена теплова карта. Діапазон значень Індексу соціальної згуртованості і примирення ООН для східної України на тепловій карті коливається від 0 до 10. Значення на карті відображають оцінку певної проблеми респондентами за десятибальною шкалою, на якій пункти 0 і 10 – крайні точки по відношенню до обраного показника. Кожен показник вимірюється на основі кількох питань з анкети, за допомогою яких у подальшому формується шкала оцінки. Детальніше про те, як розраховуються значення показників див. у розділі «Методологія». На тепловій карті східної України представлені значення Індексу для кожної з п'яти областей, в якій було проведено дослідження. На теплових картах Донецької і Луганської областей представлені значення Індексу на більш детальному рівні – рівні районних кластерів. Визначення, що використані на мапі, не означають підтримку визначення статусу певної країни, території, міста, області чи її влади, чи будь-яких кордонів з боку Центру з питань сталого миру та демократичного розвитку та його партнерів.

Примітка: ЛР - лінія розмежування.

* Шкала даного індикатора неспівставна з результатами 2017-2018 років

 

Примітки

Compare data

Аналіз взаємозв'язків

Аналіз взаємозв'язків заснований на комплексному статистичному аналізі, який включає регресію і моделювання структурними рівняннями. Колір ліній, які пов'язують результат і показники (драйвери результату), вказує на природу взаємозв'язків. Лінії рожевого кольору означають негативний зв'язок, тобто показники в лівому стовпчику негативно впливають на результат, представлений у правому стовпчику. Лінії синього кольору означають позитивну зв'язок, тобто індикатори в лівому стовпчику позитивно впливають на результат у правому стовпчику. Аналіз взаємозв'язків потрібно розглядати зліва направо, іншими словами існує спрямованість взаємозв'язків – індикатори в крайньому лівому стовпчику впливають на індикатори праворуч, які, в свою чергу, впливають на результат.

Складові показника

Діаграми Сенкі, подані нижче, показують з яких показників складається результат. Якщо переміщати курсор над показниками, вам відкриється опис кожного з них.

Складові показника

Діаграми Сенкі, подані нижче, показують з яких показників складається результат. Якщо переміщати курсор над показниками, вам відкриється опис кожного з них.

Порівняти групи

За допомогою цієї діаграми можна порівняти значення показників для різних демографічних груп у кожній області. Якщо ви хочете подивитися демографічні дані для п'яти областей східної України, виберіть пункт «Все» в меню «Області».
Області
  Демографічні групи

   Детальніше про показник

   This visualization presents the score of each indicator of the currently selected dimension. The score of each indicator is the weighted mean of its sub-indicators.

   Взаємозв'язок між показниками

   This visualization presents the relationships between the indicators of the currently selected dimension. The number of the arrows represent how strongly correlated the different indicators are on a scale from 0 (not at all) to 1 (totally). The closer the number is to |1| the more highly correlated two indicators are.